PIKKU SPAJÄMSÄNKOSKI

Kau­neus­hoi­to­la Pik­ku Spa 

Olem­me toi­mi­neet lähes 10 vuo­den ajan Jäm­sän seu­dul­la tar­jo­ten laa­duk­kai­ta ja ren­tout­ta­via kau­neus­hoi­to­ja ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. 

Löy­dät mei­dät Jäm­sän­kos­ken kes­kus­tas­ta. Yri­tyk­sem­me perus­ta­ja on Tuu­la Han­ka­mä­ki, ja tilois­sam­me työs­ken­te­lee myös työ­har­joit­te­li­joi­ta ja vuo­kral­la ole­via kau­neusa­lan asian­tun­ti­joi­ta.

Ota seu­ran­taan mei­dän Face­book-sivus­to!

Ajan­va­raus
Soi­ta 040 5177922

Koi­vu­tie 3 C 19
Jäm­sän­kos­ki