Ajanvaraus

TÄS­TÄ PIK­KU SPA AJANVARAUSJÄRJESTELMÄÄN

Meil­le voit tul­la autol­la tai kävel­len, sijain­tim­me on aivan Jäm­sän kes­kus­tas­sa. Sisään­käyn­ti pank­ki­au­to­maa­tin oikeal­ta puo­lel­ta ja rap­puset ylös 3 ker­ros. Raken­nuk­ses­sa ei vali­tet­ta­vas­ti ole his­siä. Ollaan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, jos ajan­va­raus­ka­len­te­ris­ta ei löy­dy sopi­vaa aikaa 🙂
Hoi­to­jen aika­na emme vält­tä­mät­tä ehdi vas­ta­ta puhe­li­meen, joten soi­tam­me sinul­le takai­sin sopi­van tilai­suu­den tul­tua tai voit myös jät­tää viestin 😊
Pal­ve­lem­me aukio­loai­ko­jen lisäk­si sovitusti.

Tuu­la puh.040 5177 922, Edla puh.044 9707 639.

Jos etsit lah­ja­kort­tia, sen voi ostaa käte­väs­ti myös verk­ko­kau­pas­tam­me!