AJANVARAUS JA HINNASTOPERUU­TUK­SET Mah­dol­li­set peruu­tuk­set pyy­de­tään ilmoit­ta­maan vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä päi­vä­nä. Peruut­ta­mat­to­mis­ta hoi­dois­ta veloi­tam­me 50% hoi­don hin­nas­ta. Pidä­täm­me oikeu­den hin­nan­muu­tok­siin.
PAL­VE­LUT
 Olem­me tila­päi­ses­ti sul­ke­neet toi­min­tam­me per­jan­tais­ta 20.3.2020 alkaen joh­tuen koro­naan liit­ty­väs­tä ohjeis­tuk­ses­ta. Saat mei­dät edel­leen kiin­ni puhe­li­mit­se mut­ta Jäm­sän­kos­ken Pik­ku Span toi­mi­pis­te on väliai­kai­ses­ti sul­jet­tu.
 
Tim­man kaut­ta varaat käte­väs­ti ajan. Mikä­li toi­vee­na­si on hoi­to­pa­ke­tit, soi­tat­han meil­le niin ker­rom­me vapaat ajat 🙂
Saa­pu­mi­nen Ilmai­nen park­ki­paik­ka Koi­vu­tiel­lä.