Ajanvaraus

Meil­le voit tul­la autol­la tai kävel­len, sijain­tim­me on aivan Jäm­sän kes­kus­tas­sa. Sisään­käyn­ti pank­ki­au­to­maa­tin oikeal­ta puo­lel­ta ja rap­puset ylös 3 ker­ros. Raken­nuk­ses­sa ei vali­tet­ta­vas­ti ole his­siä. Ollaan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, jos ajan­va­raus­ka­len­te­ris­ta ei löy­dy sopi­vaa aikaa.
Hoi­to­jen aika­na emme vält­tä­mät­tä ehdi vas­ta­ta puhe­li­meen, joten soi­tam­me sinul­le takai­sin sopi­van tilai­suu­den tul­tua tai voit myös jät­tää viestin 😊
Pal­ve­lem­me aukio­loai­ko­jen lisäk­si sovitusti.

Suo­rat puhe­lin­nu­me­rot / direct pho­ne numbers:

    • Ihokli­nik­ka Tuu­la (Tuu­la Han­ka­mä­ki) puh. 040 5177 922
    • Edla Kau­neus­pal­ve­lut (Edla Koho) puh. 044 9707 639
    • Hoi­to­huo­ne Sinun (Piri­ta Pank­ko­nen) puh. 040 5747 434