AJANVARAUS JA HINNASTO

AJANVARAUS

PAL­VE­LUT & TUOTTEET
Meil­lä on uusi Pho­rest ‑ajan­va­raus ohjel­ma, ter­ve­tu­loa käyt­tä­mään net­tia­jan­va­raus­ta tai soit­ta­maan meil­le:
Tuu­la: 040 5177 922
Edla: 044 970 7639
jos olem­me varat­tu­ja soit­to­si aika­na, soi­tam­me saman päi­vän aika­na takai­sin.
Saa­pu­mi­nen: Ilmai­nen park­ki­paik­ka Kos­ken­tiel­lä Jämsässä.
PERUU­TUK­SET Mah­dol­li­set peruu­tuk­set pyy­de­tään ilmoit­ta­maan vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä päi­vä­nä. Peruut­ta­mat­to­mis­ta hoi­dois­ta veloi­tam­me 50% hoi­don hin­nas­ta. Pidä­täm­me oikeu­den hinnanmuutoksiin.