Pikku Spa — Jämsä

Tar­joam­me laa­jan vali­koi­man perin­tei­sia kau­neus­hoi­to­ja sekä moder­ne­ja uutuuk­sia. Voit olla yhtey­des­sä mei­hin puhe­li­mit­se ja tie­dus­tel­la vapai­ta aiko­ja. Lisäk­si verk­ko­si­vuil­ta voi käy­dä varaa­mas­sa ajan suo­raan Edlal­le tai Tuulalle.