Pikku Spa — Jämsä

Tar­joam­me laa­jan vali­koi­man perin­tei­siä kau­neus­hoi­to­ja ja moder­ne­ja uutuuksia. 
Ihokli­nik­ka Tuu­la tar­jo­aa perin­tei­set kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lut sekä apua eri­lai­siin iho-ongelmiin. 
Kau­neus­pal­ve­lut Edla tar­jo­aa perin­tei­set kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lut, sekä klas­si­set rip­sien­pi­den­nyk­set, kes­to­tai­vu­tuk­set, soke­roin­nit ja meikkaukset. 
Voit olla yhtey­des­sä mei­hin puhe­li­mit­se ja tie­dus­tel­la vapai­ta aiko­ja, lisäk­si säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voit käy­dä varaa­mas­sa ajan suo­raan Tuu­lal­le, Edlal­le tai Piritalle.