LAHJAKORTIT

Ren­tout­ta­va hoi­to on iha­na lah­ja, jos­ta jää muka­va muis­to. Lah­ja­kor­tin voi ostaa sum­mal­le tai nime­tä hoi­don etu­kä­teen, mitä toi­voo lah­jan saa­jal­le. Meil­lä on mah­dol­lis­ta, että yhdis­te­tys­sä kas­vo- käsi- ja jal­ka­hoi­dos­sa on kol­me eri kos­me­to­lo­gio­pis­ke­li­jaa, jol­loin hoi­to tun­tuu ylel­li­sel­tä. Meil­tä myös Roy­al ‑kort­ti ympä­ri­vuo­ti­seen hyvin­voin­tiin sekä Ener­gia ‑kort­ti, joka on tar­koi­tet­tu omais­hoi­ta­jil­le, jot­ka teke­vät tär­keä­tä työ­tä lähei­sen kans­sa kotona.

Täs­tä voit ennak­ko­ti­la­ta lah­jak­si tie­tyn hoi­don tai ostaa lah­ja­kor­tin halua­mal­le­si sum­mal­le. Lah­ja­kor­tin voit tila­ta puhe­li­mit­se, täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomak­keen tai suo­raan verkkokaupastamme. 

Tutus­tu verk­ko­kaup­paan täällä!

Lahjakortin arvo

Lähet­tä­mäl­lä tämän lomak­keen hyväk­syt tietosuojakäytäntömme.