Kai­paat­te­ko ystä­vie­si kans­sa päi­vi­tys­tä meik­ki­ru­tii­niin? Tai ehkä työ­po­ruk­kan­ne voi­si innos­tua eri­lai­ses­ta tyhy-iltapäivästä.

Jär­jes­täm­me tam­mi­kuus­sa ensim­mäi­sen toi­vo­tun meik­ki­kou­lun yhteis­työs­sä meik­ki­tai­tei­li­ja Mil­la Sten­ma­nin kans­sa. Meik­ki­kou­lu sisäl­tää yksi­löl­li­siä meik­kaus­vink­ke­jä, demo­mei­kin sekä lopuk­si 20 minuu­tin pika­mei­kin. Täs­sä yhteis­työs­sä toi­mi­vat Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan työharjoittelijat.

Tilai­suus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 12.1.2019 klo 14–18. Paik­ko­ja löy­tyy enin­tään 8 hen­ki­löl­le, joten ilmoit­tau­du pikaisesti ?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen p. 044- 2411 441. Mak­su tapah­tuu pai­kan pääl­lä ja hin­ta on 30e/henkilö.