Kak­si mie­hil­le rää­tä­löi­tyä hem­mot­te­lu­hoi­toa tar­jouk­ses­sa jokai­sen kuu­kau­den ensim­mäi­nen per­jan­tai. Kat­so lisää Mies­ten pal­ve­lut-osios­ta.