Syk­sy on alka­mas­sa ja akut ladat­tu­na on muka­va miet­tiä kei­no­ja, miten yllä­pi­tää omaa vireys­ta­soa myös kesän jälkeen.

Meil­lä on kam­pan­ja­tar­jous, jos­sa hel­li­tään iho kuntoon:
★ Ren­tout­ta­va ja kos­teut­ta­va kas­vo- ja jal­ka­hoi­to, yhteen­sä 64 euroa.

Olem­me poik­keuk­sel­li­ses­ti avoin­na tämän vii­kon ma-ti 6.–7.8. klo 11.30–19.00 ja 8.8.–12.8. liik­keem­me on sul­jet­tu. Palaam­me arki­ryt­miin jäl­leen maa­nan­tai­na 13.8. klo 11.30–19.00. Tervetuloa! ??